Powrót do listy

Józef Marchewa


Marchewa

Józef

Ignacy

00.00.1872

Zalesie

radomski

Stajki

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

cieśla

Areszt

05.08.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 71, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

29.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego