Powrót do listy

Filip Marczuk


Marczuk

Filip

Stefan

00.00.1869

Progaliny

radzyński

siedlecka

Polska

Moskwa

Polak

małopiśmienny

mistrz cechu eksperymentalnego

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

27.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna działalnośc dywersyjna

Śmierć

11.04.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.06.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski