Powrót do listy

Emilia Mastycka


Mastycka

Emilia

Andrzej

00.00.1898

Zaborie

pleszczenicki

Białoruś

Lepel

lepelski

witebska

Polka

podstawowe

pracownica kuchni

Lepel

Areszt

22.06.1938

Wyrok

20.10.1938

trójka

art. 58-6-9-10-11 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

5 lat zesłania

Zesłanie

archangielska

Śmierć

07.06.1944

Rehabilitacja

16.08.1956

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7480-p