Powrót do listy

Szymon Masiuk


Masiuk

Szymon

Józef

00.00.1897

Gorodiszczewo

nowogródzki

mińska

Riazań

Polak

niższe

kandydat na członka WKP(b)

Areszt

29.08.1937

Wyrok

23.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

agitacja antysowiecka

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

24.03.1993

Prokuratura Obwodu Riazańskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie