Powrót do listy

Jan Matelski


Matelski

Jan

Stanisław

00.00.1898

Stanczewki

lepelski

Białoruś

Czerusti

korobowski

moskiewska

Polak

małopiśmienny

woźnica

bezpartyjny

Areszt

23.03.1938

Wyrok

02.08.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

członek kontrrewolucionnoj terrorystycznoj szpiegowskiej organizacji

Śmierć

10.08.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.03.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski