Powrót do listy

Jan Matusik


Matusik

Jan

Michał

00.00.1891

Wieliczka

krakowski

Polska

Pikowka

bakczarski

tomska

Polak

podstawowe

cieśla

bezpartyjny

Areszt

18.12.1937

Wyrok

19.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.02.1938

Rehabilitacja

00.10.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego