Powrót do listy

Stanisław Matczenko


Matczenko

Stanisław

Jan

00.00.1892

Radnia

lubelska

Polak

kowal

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

17.12.1937

Wyrok

09.04.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

14.04.1938

Rehabilitacja

12.12.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\11265-s