Powrót do listy

Aleksander Macerski


Macerski

Aleksander

Mikołaj

00.00.1899

Wilno

Błagowieszczenka

błagowieszczeński

Polak

kierownik radiowęzła

Areszt

20.05.1938

Wyrok

10.11.1938

trójka przy UNKWD Kraju Ałtajskiego

art. 58-2, 6, 7, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Sławgorod

Rehabilitacja

28.04.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego