Powrót do listy

Karol Mackiewicz


Mackiewicz

Karol

Włodzimierz

00.00.1901

Polska

Dobromysl

lioznieński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

15.12.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agent polskiego wywiadu, 68 kk BSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

22.09.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego