Powrót do listy

Leonard Mackiewicz


Mackiewicz

Leonard

Gabriel

00.00.1889

Chrapowszczyzna

witebski

Star

lioznieński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

27.07.1937

Wyrok

25.09.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

10 lat ITŁ

Śmierć

04.03.1939

Rehabilitacja

10.02.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\9506-p