Powrót do listy

Emanuel Bem-Webbi


Bem-Webbi

Emanuel

Franciszek

00.00.1892

Warszawa

Moskwa

Polak

wyższe

dyrektor

chłodnia

Moskwa

członek WKP(b)

Areszt

10.06.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

zdrada ojczyzny i udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

06.06.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie