Powrót do listy

Włodzimierz Mężyński


Mężyński

Włodzimierz

Stanisław

00.00.1898

Pniewo

lioźnieński

Białoruś

Pniewo

lioznieński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

robotnik

Areszt

15.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

działalność kontrrewolucyjna, 64, 69, art. 72 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

29.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8347-p