Powrót do listy

Stefan Mikutin


Mikutin

Stefan

Jan

00.00.1906

homelska

Białoruś

Chabarowsk

Kraj Dalekowschodni

Polak

robotnik

Areszt

18.03.1938

Wyrok

23.09.1938

trójka przy UNKWD Kraju Dalekowschodniego

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

10.06.1957

Trybunał Wojskowy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-88813