Powrót do listy

Ignacy Mikszta


Mikszta

Ignacy

Martyn

00.00.1871

Wajczukiszcze

wileńska

omska

Polak

maszynista

Omsk

Areszt

04.01.1938

Wyrok

26.03.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.04.1938

Omsk

Rehabilitacja

12.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6594