Powrót do listy

Piotr Miłaszewicz


Miłaszewicz

Piotr

Daniel

00.00.1918

grodzieńska

Barnauł

Polak

monter

Areszt

21.12.1937

Wyrok

09.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 7, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.08.1938

Barnauł

Rehabilitacja

24.07.1989

prokuratura Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego