Powrót do listy

Wincenty Milewski


Milewski

Wincenty

Wincenty

00.00.1901

Smolancy

czasznicki

Czaszniki

czasznicki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

maszynista

Areszt

00.04.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1938

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego