Powrót do listy

Konstanty Miłodowski


Miłodowski

Konstanty

Ludwik

00.00.1908

Krasnyj Dwor

lepelski

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Areszt

19.01.1938

Wyrok

29.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.09.1938

Rehabilitacja

05.01.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6864-P