Powrót do listy

Czesław Minasiewicz


Minasiewicz

Czesław

Stanisław

00.00.1894

Bubnowo

wołyńska

Chabarowsk

Polak

agronom

Areszt

15.02.1938

Wyrok

28.08.1938

NKWD ZSRR

art. 58-1a-7 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

16.09.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

08.12.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-95479