Powrót do listy

Józef Minginowicz


Minginowicz

Józef

Wincenty

00.00.1889

Nogorodiczi

słonimski

grodzieńska

Tołoczin

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

25.04.1937

Wyrok

20.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

27.09.1966

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13353-P