Powrót do listy

Władysław Minkiewicz


Minkiewicz

Władysław

Franciszek

00.00.1899

Molka

bałagański

irkucka

Molka

bałagański

irkucka

Polak

majster

bezpartyjny

Areszt

19.02.1938

Wyrok

25.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

31.03.1938

Rehabilitacja

27.12.1958

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7929