Powrót do listy

Lucjan Minkiewicz


Minkiewicz

Lucjan

Franciszek

00.00.1891

Molka

bałagański

irkucka

Molka

bałagański

irkucka

Polak

4 klasy

rachmistrz

bezpartyjny

Areszt

03.01.1938

Wyrok

09.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

13.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

26.10.1956

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4176