Powrót do listy

Denis Misiuk


Misiuk

Denis

Stefan

00.00.1897

Lichacze

prużański

grodzieńska

Soispajewo

parabielski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

25.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego