Powrót do listy

Teodor Misiuk


Misiuk

Teodor

Aleksy

00.00.1891

Zadeże

oswiejski

Wysockoje

oswiejski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

chłop

Areszt

23.07.1938

Wyrok

31.10.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.11.1938

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego