Powrót do listy

Jan Biepirszcz


Biepirszcz

Jan

Kazimierz

00.00.1903

Subocze

wileńska

Polska

Mińsk

Polak

woźnica

zakłady maszynowe

Mińsk

Areszt

26.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Mińsk

Rehabilitacja

25.05.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14191-s