Powrót do listy

Mieczysław Bergsztejn


Bergsztejn

Mieczysław

Włodzimierz

00.00.1901

Szuczin

łomżyńska

Polska

Leningrad

Polak

inżynier

Zakład obronny nr 212

członek WKP(b) od 1925 wykluczony 1937 w związku z aresztowaniem

Areszt

20.08.1937

Wyrok

14.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

20.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938