Powrót do listy

Bazyli Mickiewicz


Mickiewicz

Bazyli

Teodor

00.00.1898

Połock

Połock

połocki

witebska

Polak

podstawowe

emeryt

Areszt

07.02.1938

Wyrok

20.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

05.11.1937

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7292-p