Powrót do listy

Stefan Mickiewicz


Mickiewicz

Stefan

Paweł

00.00.1911

grodzieńska

tiumencewski

Polak

traktorzysta

Areszt

28.01.1938

Wyrok

30.05.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.06.1938

Kamień nad Obem

Rehabilitacja

02.10.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego