Powrót do listy

Paweł Młynarczek


Młynarczek

Paweł

Stefan

00.00.1896

Turna Wielka

bialski

grodzieńska

Polak

majster kolejowy

bezpartyjny

Areszt

22.08.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9 kk RFSRR

Śmierć

26.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938