Powrót do listy

Franciszek Możejko


Możejko

Franciszek

Wincenty

00.00.1879

Pierełogi

lepelski

witebska

Nowiny

czasznicki

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

10.03.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1938

Rehabilitacja

25.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego