Powrót do listy

Józef Morzyłowski


Morzyłowski

Józef

Bazyli

00.00.1904

Bachowo

dubrowieński

Bachowo

dubrowieński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

10.08.1938

Wyrok

15.10.1938

trójka

art. 68, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1939

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego