Powrót do listy

Jan Monicz


Monicz

Jan

Andrzej

00.00.1912

Krestopowiec

borysowski

mińska

Kriestopowiec

borysowski

mińska

Polak

podstawowe

szeregowy

Areszt

16.03.1938

Wyrok

11.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent wywiadu japońskiego

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

17.10.1938

Leningrad

Rehabilitacja

30.04.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\22930-s