Powrót do listy

Jan Bereźniak


Bereźniak

Jan

Antoni

00.00.1891

Krejno

kielecki

kielecka

Leningrad

Polak

pracownik kolei

członek WKP(b) 1928-1937

Areszt

21.09.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938