Powrót do listy

Kazimierz Moraczewski


Moraczewski

Kazimierz

Antoni

00.00.1893

Kutki

święciański

wileńska

Leningrad

Polak

ślusarz

członek WKP(b) od 1926 do 1937

Areszt

28.07.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-9 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć

29.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938