Powrót do listy

Trofim Moroz


Moroz

Trofim

Filip

00.00.1886

Nowo-Mysl

nowogródzki

Polska

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

kontroler

Orsza

Areszt

15.11.1937

Wyrok

07.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Rehabilitacja

26.01.1956

Sąd Najwyższy ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7310-p