Powrót do listy

Marcjan Moroczkowski


Moroczkowski

Marcjan

Bazyli

00.00.1896

Dorożnaja

winnicka

Pinduszi

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

28.12.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD ZSRR

rozstrzelany

Śmierć

21.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

28.01.1967

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia