Powrót do listy

Bazyli Moszko


Moszko

Bazyli

Stanisław

00.00.1897

Kosino

grodzieńska

Turuntajewo

tugański

tomska

Polak

podstawowe

przewodniczący

bezpartyjny

Areszt

06.06.1938

Wyrok

02.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego