Powrót do listy

Bazyli Mraczkowski


Mraczkowski

Bazyli

Jan

00.00.1902

Sokur

moszkowski

nowosybirska

Nowosybirsk

Polak

średnie

elektromonter

Areszt

06.11.1937

Wyrok

17.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Nowosybirskiego

kontrrewolucyjna grupa szpiegowska (art. 58-6-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1938

Rehabilitacja

13.06.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego