Powrót do listy

Ignacy Mużaniewski


Mużaniewski

Ignacy

Józef

00.00.1912

Demidowicze

czasznicki

Czaszniki

czasznicki

witebska

Polak

podstawowe

Areszt

06.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego