Powrót do listy

Ignacy Muzejnik


Muzejnik

Ignacy

Michał

00.00.1893

Pejskowo

luciński

witebska

Bobrowka

tugański

tomska

Polak

podstawowe

księgowy

bezpartyjny

Areszt

17.02.1938

Wyrok

22.04.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

06.12.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego