Powrót do listy

Jan Muraszko


Muraszko

Jan

Stefan

00.00.1888

Zabołotcy

wileńska

Leboter

czaiński

tomska

Polak

podstawowe

kowal

bezpartyjny

Areszt

13.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

22.04.1938

Rehabilitacja

00.12.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego