Powrót do listy

Aleksander Muryn


Muryn

Aleksander

Józef

00.00.1904

wileńska

N. Uwalskij

kamieński

Polak

przewodniczący kołchozu

Areszt

04.04.1938

Wyrok

28.08.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 8, 9

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.09.1938

Kamień nad Obem

Rehabilitacja

03.09.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego