Powrót do listy

Antoni Mutul


Mutul

Antoni

Ignacy

00.00.1884

witebska

Władywostok

Polak

małopiśmienny

sprzedawca

bezpartyjny

Areszt

16.07.1938

Wyrok

22.10.1938

Kolegium Specjalne NKWD ZSRR

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

10 lat ITŁ

Łagier

Tajszetłag

Śmierć

24.02.1943

Tajszetlag

Rehabilitacja

16.11.1964

prezydium Sądu Kraju Primorskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego\P-16243