Powrót do listy

Zygmunt Myczka


Myczka

Zygmunt

Jan

00.00.1900

Polska

Wierszina

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

pastuch

bochański

bezpartyjny

Areszt

03.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

po -2, -11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724