Powrót do listy

Antoni Myszko


Myszko

Antoni

Jan

00.00.1895

Koszary

radomski

Rassochi

smolewicki

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

23.08.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

28.03.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\21763-s