Powrót do listy

Józef Miakota


Miakota

Józef

Adam

00.00.1896

Łoszica

miński

Mińsk

Polak

podstawowe

pracownik kolei

Mińsk

wykluczony z WKP(b) 1934

Areszt

29.07.1938

Wyrok

07.10.1938

trójka

art. 58/6 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

17.11.1938

Rehabilitacja

12.03.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13905-s