Powrót do listy

Andrzej Nawicki


Nawicki

Andrzej

Leontyn

00.00.1870

kijowska

kosichiński

Polak

robotnik

Areszt

13.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

22.05.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego