Powrót do listy

Antoni Nadworny


Nadworny

Antoni

Paweł

00.00.1874

Worowcy

podolska

Bodajbo

irkucka

Polak

małopiśmienny

robotnik

bezpartyjny

Areszt

28.02.1938

Wyrok

07.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

po -9, -11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

18.03.1938

Bodajbo

Rehabilitacja

15.02.1958

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6149