Powrót do listy

Aniela Narkowicz


Narkowicz

Aniela

Szymon

00.00.1881

Birniki

kurlandzka

Polska

Pietrozawodsk

Karelska ASRR

Polka

gospodyni domowa

bezpartyjny

Areszt

04.09.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD ZSRR

art. 58-6

10 lat

Łagier

Karłag

karagandyjska

Śmierć

02.07.1943

Karłag

Rehabilitacja

23.04.1989

Prokurator Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia