Powrót do listy

Maria Naruszewicz


Naruszewicz

Maria

Antoni

Bułachowka

miński

mińska

Pleszczenicy

pleszczenicki

mińska

Polka

podstawowe

chłopka

Areszt

31.10.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

09.02.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13906-s