Powrót do listy

Józef Niewierko


Niewierko

Józef

Józef

00.00.1897

Litwicze

pleszczenicki

mińska

Litwiczi

pleszczenicki

mińska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

22.08.1938

Wyrok

02.11.1938

trójka

art. 64, art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja, członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.11.1938

Rehabilitacja

21.03.1989

Prokuratura BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\21079-s